Algemene voorwaarden

De door ons afgegeven aanbiedingen // offertes

 • Zijn geheel vrijblijvend en geldig zolang aangebodene op voorraad , onverkocht en niet is gereserveerd.
 • Het aangebodene is in de staat waarin het zich bevind ten tijde van aanbieding.
 • Zijn zonder enige vorm van garantie of latere aanspraak hierop tenzij anders aangegeven. of bij aankoop alsnog schriftelijk overeengekomen.
 • Voor al onze offertes en aanbiedingen is van toepassing gunning voorbehouden.
 • Voor al onze offertes en aanbiedingen is van toepassing schrijf en tekst fouten voorbehouden.
 • Zijn naar // aan meerdere voor Ketting Apeldoorn v.o.f. potenciële cliëntele verstuurd // afgegeven.
 • Ketting Apeldoorn v.o.f. is vrij om aanvragen en reacties op offertes af te handelen al dan niet op volgorde van binnenkomst en of gunning.
 • Transacties geschieden op kopers verantwoordelijkheid voor de beoordeling en het in orde bevinden voor aankoop van de aangeboden producten.
 • Transacties geschieden op kopers verantwoordelijkheid voor de aankoop van de door ons aangeboden producten.
 • Transacties geschieden op kopers verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling van de aangekochte producten bij Ketting Apeldoorn v.o.f.
 • Transacties geschieden nadat de betaling heeft plaatsgevonden en het verkoopbedrag in bezit is van Ketting Apeldoorn v.o.f.
 • Transacties geschieden voor de koper als handels transacties voetstootse aankoop zonder enige vorm van garantie of latere aanspraak hierop.
 • Transacties geschieden overeenkomstig onze leverings– en verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij K.v.K. te Zutphen onder Nr. 675.

Iban.nr. NL38RABO 0383 3505 49   K.v.K. nr. 08036083.

rdw kort